Как да опазим горите

И у нас, както и по цялата планета, опазването на горите е сред водещите теми, които в най-голяма степен засягат днешното общество. Дърветата са белите дробове на планетата ни, а това налага жизнена нужда всеки от нас да се замисли над въпроси свързани с грижа, защита и размножаването им.

В България, по паркове и градини, в резервати и лесничейски местности все още съществуват вековни дървета, които напомнят за съществуването си, сякаш заявявайки на всеки от нас – „Благодарение на нас и вас ви има“.

Как да опазим горите на планетата:

Една голяма част от вековните залесени площи на страната ни са оцелели и до наши дни, благодарение на грижите, които лесничей, горски, учени, туристи и всякакви други хора полагат за тях. Не липсват и организации, които постоянно се борят със защита на гористи местности, опазването им от пожари, засаждане на нови терени и площи с млади дръвчета и т.н.

Днес забележително е всяко вековно дърво, разположено красиво в някой парк или резерват. С набраздената столетна кора, то свидетелства за многото времена, през които е оцелявало, доставяйки кислорода на земята. Една част от вековните гори са се съхранили в недостъпни планински региони, места с водни басейни и други влажни зони.

Днес защитата на горите е свързаното с биологичното разнообразие и по план е включено, както в проектите на ЕС за спазване на околната среда, така и в тези в световен мащаб, включващи Закона за биологично богатство и Закон за горите.

Целта по организиране и включване на повече доброволци в защита и опазване на горите е насочена не единствено към зеленото богатство на планетата ни, но и към множеството животински видове, които обитават гористите райони. Това обяснява и все по-осезаемите нужди всеки да се включи в кампаниите по защита на дърветата и горите.

Най-общо опазване на залесените площи може да се сведе до три главни стъпки и те са:

  • Спасяване на вековните гори като природно наследство.
  • Прилагане на кампании за законови мерки на вековни гори.
  • Осигуряване на финансова стабилност за всеки включил се в кампаниите по опазване на вековните гори.