Архив на категория: Без категория

Опазване на почвите в България

Същността на названието почви включва един от жизнено важните за съществуването на животни, хора и растения земни пластове. Това научно казано е най-външната обвивка на планетата ни, благодарение, на която получаваме така важните ни, ценни и незаменими условия, за да живеем и да се развиваме. Може да се каже, че почвата е жив органи, който участва, както в образуващите, така и в гниещите процеси. Образуване на почвите на планетата е твърде дълъг процес, който отнема години. Така например, за да се оформят нови 30 см. покрива са нужни между 1000 и 10 хил. години. Погрешно е схващането, почвата да бъде приемана за инертна част от Земното кълбо. По-скоро тя е динамична и жива система. Познати са 300 типа почви, само в континента Европа.

Има още

Как да опазим горите

И у нас, както и по цялата планета, опазването на горите е сред водещите теми, които в най-голяма степен засягат днешното общество. Дърветата са белите дробове на планетата ни, а това налага жизнена нужда всеки от нас да се замисли над въпроси свързани с грижа, защита и размножаването им.

В България, по паркове и градини, в резервати и лесничейски местности все още съществуват вековни дървета, които напомнят за съществуването си, сякаш заявявайки на всеки от нас – „Благодарение на нас и вас ви има“.

Как да опазим горите на планетата:

Има още